Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O mnie

obrazek
W roku 1994 skończyłam Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Szczecinie o profilu matematyczno – fizycznym.  Studia Magisterskie ukończyłam w 1999r.  na  Politechnice Szczecińskie (Inżynieria Materiałowa, Specjalność: przetwórstwo tworzyw sztucznych). W latach 2000-2005 byłam doktorantką w Zakładzie Metaloznawstwa i Odlewnictwa IIM. W 2006r. obroniłam rozprawę doktorską w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Politechnice Szczecińskiej (tytuł rozprawy „Powłoki ochronne Al-Si wytwarzane na staliwie żarowytrzymałym metodą zawiesinową”. Od 2006r. jestem zatrudniona na stanowisku asystenta, natomiast od 2007r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metaloznawstwa i Odlewnictwa ZUT.
Jestem mężatką i mamą czwórki dzieci.