Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa


Prowadzę badania naukowe w obszarze Inżynierii Powierzchni, w szczególności w zakresie wytwarzania warstw ochronnych oraz obróbki cieplno – chemicznej. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się dodatkowo wokół mikroskopii elektronowej i technik mikroanalitycznych oraz korozji szczególnie wysokotemperaturowej.
Jestem współtwórcą patentu Nr 209678: Sposób wytwarzania powłok ochronnych zabezpieczających elementy metalowe narażone na nawęglanie, utlenianie i wstrząsy cieplne; autorzy Kochmańska Agnieszka – 50%, Jerzy Kubicki – 50% (08.11.2011r.).
Nagrody  Rektora ZUT:
2009                                   Nagroda naukowa JM Rektora II stopnia
2012                                   Nagroda naukowa JM Rektora III stopnia
2014                                   Nagroda dydaktyczna zespołowa JM Rektora II stopnia 
Granty badawcze: 
Kierownik Projektu: NN 507 419736 „Badanie mechanizmu konstytuowania gradientowej powłoki aluminiowo - krzemowej nanoszonej metodą zawiesinową”
Wykonawca
4 T 08 C 026 25 „Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń spawanych stali duplex w warunkach złożonego wpływu cieplnego spawania”
3 T 08 C 023 28 „Powłoki ochronne na bazie aluminium wytwarzane na staliwie żarowytrzymałym metodą zawiesinową”, Politechnika Szczecińska
Projekt WKP_1/1.4.3/1/2004/88/88/184/2005 "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badań właściwości eksploatacujnych materiałów dla CD – Biocentrum
Projekt WKP_1/1.4.2/2/2005/112/193/346/2006 pt. "Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni w Politechnice Szczecińskiej"