Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O mnie


obrazek


W roku 1994 ukończyłam Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Szczecinie o profilu matematyczno – fizycznym. 


Studia Magisterskie ukończyłam w 1999 r.  na  Politechnice Szczecińskiej (Inżynieria Materiałowa, Specjalność: przetwórstwo tworzyw sztucznych).


W latach 2000-2005 byłam doktorantką w Zakładzie Metaloznawstwa i Odlewnictwa w Instytucie Inżynierii Materiałowej. 


W 2006 r. obroniłam rozprawę doktorską w dziedzinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Politechnice Szczecińskiej (tytuł rozprawy „Powłoki ochronne Al-Si wytwarzane na staliwie żarowytrzymałym metodą zawiesinową”).


Od 2006 r. byłam zatrudniona na stanowisku asystenta, natomiast od 2007 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metaloznawstwa i Odlewnictwa ZUT.


W kwietniu 2019 r. uzyskałam stopień dr habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego: Kształtowanie struktury żaroodpornych warstw aluminidkowych wytwarzanych metodą zawiesinową – cykl publikacji powiązanych tematycznie.


Od listopada 2019 r. jestem zatrudniona na stanowisku Profesora ZUT.Jestem mężatką i mamą czwórki dzieci.