Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa


Prowadzę badania naukowe w obszarze Inżynierii Powierzchni, w szczególności w zakresie wytwarzania warstw ochronnych oraz obróbki cieplno – chemicznej. Moje zainteresowania zawodowe skupiają się dodatkowo wokół mikroskopii elektronowej i technik mikroanalitycznych oraz korozji szczególnie wysokotemperaturowej.
Jestem współtwórcą patentu Nr 209678: Sposób wytwarzania powłok ochronnych zabezpieczających elementy metalowe narażone na nawęglanie, utlenianie i wstrząsy cieplne; autorzy Kochmańska Agnieszka – 50%, Jerzy Kubicki – 50% (08.11.2011 r.).

Nagrody:
 1. Nagroda naukowa JM Rektora PS, 2007
 2. Nagroda II stopnia naukowa JM Rektora ZUT, 2010
 3. Nagroda III stopnia naukowa JM Rektora ZUT, 2012
 4. Pierwsza nagroda za najlepszy poster: Agnieszka Kochmańska, Paweł Kochmański, Structure of Intermetallic Al–Si Coating on Inconel 617; 15th International Symposium on Metallography, 26.04.2013r., Stará Lesná, Słowacja
 5. Dyplom za najlepszy poster w sesji posterowej: Agnieszka Kochmańska, Paweł Kochmański, Żaroodporne warstwy Al-Si wytworzone na stopie molibdenu TZM - IX Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni INPO, 09.09.2014r., Wisła
 6. Nagroda II stopnia dydaktyczna, zespołowa JM Rektora ZUT, 2014
 7. Nagroda III stopnia naukowa JM Rektora ZUT, 2016
 8. Złota Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2016
 9.  Nagroda III stopnia naukowa JM Rektora ZUT, 2018
 10. Nagroda II stopnia naukowa JM Rektora ZUT, 2019Granty badawcze: 
 1. Projekt KBN NN 507 419736 „Badanie mechanizmu konstytuowania gradientowej powłoki aluminiowo - krzemowej nanoszonej metodą zawiesinową” 2009-2013 Kierownik Projektu
 2. Projekt inwestycyjny WKP_1/1.4.3/1/2004/88/88/184/2005 "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badań właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD – Biocentrum Wykonawca
 3. Projekt inwestycyjny WKP_1/1.4.2/2/2005/112/193/346/2006 pt. "Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni w Politechnice Szczecińskiej" Wykonawca
 4. Projekt NCBiR ERA-NET MNT/APGRAPHER/2012 „Nanokompozyty polimerowe o małej zawartości grafenu do zastosowań elektronicznych” 2012-2014 Wykonawca
 5. Projekt B+R finansowany przez NCBiR z funduszy Programu Badań Stosowanych nr NCBiR PBS1/A5/6/2012 pt. „Kompozytowe piany metalowe – obróbka cieplna , cięcie, łączenie” 2012-2015 Wykonawca
 6. Projekt realizowany w ramach Programu GEKON 2: „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym”. Umowa nr: GEKON 2/O5/266860/24/2016 z dnia 30.08.2016 r. Wykonawca
 7. Projekt NCBiR realizowany przez Fabryka Kabli Elpar w Parczewie - ZUT realizowany w ramach POIR 2014-2020 pt. „Kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania” 2016-2019 Wykonawca
 8. Projekt B+R finansowany przez NCBiR, N R07 0017 06 pt. „Opracowanie i optymalizacja technologii spieniania w sposób ciągły kompozytów metalowo-ceramicżnych zawiesinowych”, Wykonawca
 9.  Projekt B+R finansowany przez MNiSM nr NN507 2041 33 pt. „Kształtowanie struktury i właściwości kompozytowych pian metalowych jako materiałów izolacyjnych o dużej odporności pożarowej”, Wykonawca
 10. Od 01.08.2017 – projekt B+R+I pn. „Innowacyjna Metoda Hartowania Matrycowego" finansowany przez PARP w programie POIR 2.3.2 - Bony na innowacje (wniosek o dofinansowanie: POIR.02.03.02-02-0008/17). Beneficjent: przedsiębiorstwo TABO KUŹNIA, realizator usługi badawczo-rozwojowej: Akademia Morska w Szczecinie Wykonawca
 11. Projekt promotorski 3 T08C 023 28 „Powłoki ochronne na bazie aluminium wytwarzane na staliwie żarowytrzymałym metodą zawiesinową” 2005-2006 Wykonawca
 12. Projekt 4 T08C 026 25 „Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń spawanych stali duplex w warunkach złożonego wpływu cieplnego spawania” Wykonawca