Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji

 1. Kochmańska A., Wassilkowska A., Dąbrowski W.: Protective properties of a multi-layer external coating applied to underground pipes of ductile iron, Instal 2020, nr 8, s. 29-32

 2. A. Zubkiewicz, A. Szymczyk, P. Franciszczak, A. Kochmańska, S. Paszkiewicz I. Janowska: Comparing Multi-Walled Carbon Nanotubes and Halloysite Nanotubes as Reinforcements in EVA Nanocomposites, Materials 2020, ISSN: 1996-1944, Tom: 13, Zeszyt: 17, s. 1-14, [nr art. 3809].

 3. P. Lesiak, A. Kisielowska, K. Walkowiak, A. Wiktorczyk, G. Kramek, M. Wypych, Ł. Sadkowski, J. Zieliński, S. Paszkiewicz, I. Irska, E. Piesowicz, A. Kochmańska, J. Zieliński, R. Worzała: Preparation and characterisation of polymer blends based on the wastes from automotive coverings, Polimery 2020, ISSN: 0032-2725, Tom: 65, Zeszyt: 3, Strony: 232-239.

 4. Gawdzinska K., Paszkiewicz S., Piesowicz E., Bryll K., Irska I., Lapis A., Sobolewska E., Kochmanska A., Slaczka W.: Preparation and Characterization of Hybrid Nanocomposites for Dental Applications, Applied Science 2019, 9, 1381; doi:10.3390/app9071381.

 5. Kochmańska A.: Microstructure of Al-Si Slurry Coatings on Austenitic High-Temperature Creep Resisting Cast Steel, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2018, Article ID 5473079, 12 pages, 2018.

 6. Kochmańska A.: Microstructure of aluminide coatings on Ti6Al4Valloy produced by the slurry method with inorganic binder, International Journal of Materials Research 109 (2018) s. 1 – 8.

 7. Kochmańska A.: Aluminide coatings on Inconel 617 obtained by slurry method with inorganic binder, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 85/2, 2017, s. 49-55.

 8. Paszkiewicz S., Szymczyk A., Pawlikowska D., Irska I., Piesowicz E., Jotko M., Lisiecki S., Bartkowiak A., Sieradzka M., Fryczkowski R., Kochmanska A., Kochmański P., Roslaniec Z.: Improvement of barrier properties of glycol modified poly(ethylene terephthalate) based nanocomposites containing graphene derivatives forms, POLIMERY tom 62, nr 11-12, 2017, s. 908-914.

 9. Jarlaczyńska A., Kochmańska A., Wojtas A.: The structure of silicon coatings obteined on TZM molybdenum alloy by slurry method, Inżynieria Materiałowa nr 5, 2017, s. 244-249.

 10. Kochmańska A., Kochmański P., Kawiak M.: The structure of aluminide coatings on alloy steels in the area of the welded joints, Inżynieria Materiałowa nr 3, 2017, s. 131-136.

 11. M. Piątkowska, H. Fuks, E. Tomaszewicz, A.E. Kochmańska: New vacancied and Gd3+-doped lead molybdato-tungstates and tungstates prepared via solid state and citrate-nitrate combustion method, Ceramics International, Volume: 43 Issue: 10 (2017) 7839-7850.

 12. Taraghia I., Fereidoona A., Paszkiewicz S., Szymczyk A., Chylinska R., Kochmanska A., Roslaniec Z.: Microstructure, thermal stability, and mechanical properties of modified polycarbonate with polyolefin and silica nanoparticles, Polym. Adv. Technol. (2017) DOI: 10.1002/pat.4064.

 13. Warcholinski B., Gilewicz A., Lupicka O., Kuprin A.S. , Tolmachova G.N. , Ovcharenko V.D. , Kolodiy I.V. , Sawczak M. , Kochmanska A.E. , Kochmanski P., Kuznetsova T.A. , Zubar T.I. , Khudoley A.L. , ChizhikS .A. : Structure of CrON coatings formed in vacuum arc plasma fluxes, Surface & Coatings Technology Volume 309, 15 January 2017, Pages 920-930.

 14. Miądlicki P., Wróblewska A., Kochmańska A., Jędrzejewski R., Sreńscek-Nazzal J.: Rozdział V: Mezoporowate materiały MCM-41 oraz Ti-MCM 41 – sposób otrzymywania, charakterystyka oraz zastosowania, Innowacje w polskiej nauce w obszarze inżynierii i technologii, Przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Nauka i Biznes, 2016.

 15. Kochmańska A, Kochmański P.: Wpływ parametrów wytwarzania na strukturę warstw otrzymanych na stopie niklu, Inżynieria Materiałowa nr 6, 2015, s 501-505.

 16.  Kochmańska A., Jarlaczyńska A.: Ocena struktury warstw po krzemowaniu i krzemo-aluminiowaniu stopu molibdenu TZM, Inżynieria Materiałowa nr 6, 2015, s. 449-453.

 17.  Paszkiewicz S., Pilawka R., Dudziec B., Dutkiewicz M., Marciniec B., Kochmańska A., Jędrzejewski R., Rosłaniec Z.: Morphology and phase separation in PTT-block-PTMO nanocomposites containing POSS particles, European Polymer Journal, Vol. 70, 2015, s. 37-44.

 18. Paszkiewicz S., Pawelec I., Szymczyk A., Spitalski Z., Mosnacek J., Kochmanska A., Roslaniec Z.: Effect of exfoliated graphite nanoplatelets' size on the phase structure, electrical and barrier properties of poly(trimathylene terephthalate) (PTT) based composites, Polymer Engineering and Science, Vol. 55, Issue 10, 2015, s. 2222-2230.

 19.  Wróblewska A., Makuch E., Dzięcioł M., Jędrzejewski R., Kochmański P., Kochmańska A., Kucharski Ł.: The utilization of the mesoporous Ti-SBA-15 catalyst in the epoxidation of allyl alcohol to glycidol and diglycidyl ether in the water medium, Polish Journal of Chemical Technology, Vol. 17, No 4, 2015, s. 23-31.

 20. Gilewicz A., Jędrzejewski R., Kochmańska A., Warcholiński B.: Structure of  MoCN films deposited by cathodic arc evaporation, Thin Solid Films 577 (2015) 94-96.

 21.  Kochmańska A., Kochmański P.: Żaroodporne warstwy Al-Si wytworzone na stopie molibdenu TZM, Inżynieria Materiałowa nr 6, 2014, s. 504-507.

 22. Kochmańska A., Kochmański P.: Structure of Intermetallic Al–Si Coating on Inconel 617, Materials Science Forum Vol. 782 (2014) s. 594-597.

 23. Kochmańska A., Kochmański P.: Aluminide Protective Coatings Obtained by Slurry Method, Materials Science Forum Vol. 782 (2014) s. 590-593.

 24.  Baranowska J., Biedunkiewicz A., Chylińska R., Drotlew A., Fryska S., Garbiak M., Jasiński W., Jędrzejewski R., Kochmańska A., Kochmański P., Lenart S., Piekarski B.: Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych pod red. B. Piekarskiego, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie 2013.

 25. Gawdzińska K., Nagolska D., Kochmańska A.: Quality of the recovered metal matrix as a measure of the efficiency of the MMC recycling process, Scientific Journals, Maritime university of Szczecin, 36 (108) 2, 2013, s. 37-44.

 26. Kochmańska A., Jarlaczyńska A.: Badanie mieszanin przeznaczonych do wytwarzania warstw metodą zawiesinową, Inżynieria Materiałowa nr 5, 2013, s. 477-480.

 27. Kochmańska A.: Żaroodporne warstwy Al-Si wytworzone metodą zawiesinową na podłożu nadstopu niklu Inconel 617, Inżynieria Materiałowa nr 6, 2012, s. 609-612.

 28. Kochmańska A., Gawdzińska K.: Żaroodporne powłoki Al-Si wytworzone metodą zawiesinową, Archives of Foundry Engineering, Vol. 12, Issue 1/2012, s. 107-112.

 29. Kochmańska A.: Hot corrosion resistance properties of Al – Si coatings obtained by slurry method, Defect and Diffusion Forum, Vols. 326-328, 2012, s. 273-278.

 30. Kochmańska A., Olejniczak A.: Charakterystyka powłok żaroodpornych wytworzonych metodą zawiesinową, Zeszyty studenckich prac naukowych “Sferoid”, Zeszyt nr 12, Gliwice 2012, s. 141-146.

 31. Kochmańska A., Olejniczak A.: Właściwości powłok żaroodpornych wytworzonych metodą zawiesinową, Zeszyty studenckich prac naukowych “Sferoid”, Zeszyt nr 13, Gliwice 2012, s. 69-74.

 32. Kochmańska A., Kochmański P.: Charakterystyka i żaroodporność powłok Al-Si na stopie tytanu, Inżynieria materiałowa nr 4, 2011, s. 481-484.

 33. Kochmańska A., Garbiak M.: High-Temperature Diffusion Barrier for Ni-Cr Cast Steel, Defect and Diffusion Forum, Vols. 312-315, 2011, s. 595-600.

 34.  Kochmańska A., Kubicki J.: Sposób wytwarzania powłok ochronnych zabezpieczających elementy metalowe narażone na nawęglanie, utlenianie i wstrząsy cieplne, Patent PL Nr 209678.

 35. Kochmańska A., Lenart S.: Powłoki ochronne na bazie aluminium wytworzone na stopie tytanu, Inżynieria Materiałowa nr 4, 2010, s. 1018-1021.

 36. Kubicki J., Kochmańska A.: Aluminide protective coatings on high–temperature creep resistant cast steel, Archives of Foundry Engineering, Vol. 9, Issue 4/2009, s. 113-124.

 37. Kochmańska A., Kubicki J.: Efficiency of protective coatings on high creep resistant cast steel, Archives of Foundry Engineering, Vol. 9, Issue 2/2009, s. 129-132.

 38. Kochmańska A.: Antynawęgleniowe powłoki otrzymane metodą zawiesinową o podwyższonej odporności na wstrząsy cieplne, Inżynieria Materiałowa, Nr 6, 2008, s. 679-682.

 39. Kubicki J., Kochmańska A., Kochmański P.: Antynawęgleniowe powłoki aluminiowo – krzemowe wytworzone na staliwie żarowytrzymałym, ATMiA, Vol. 28, Nr 1, 2008, s. 83-88.

 40. J. Baranowska, S.E. Franklin, A. Kochmańska, Wear behaviour of low-temperature gas nitrided austenitic stainless steel in a corrosive liquid environment, Wear 263 (2007) 669 – 673.

 41. Kochmańska A., Kochmański P.: Carbon diffusion protective Al-Si coatings on high temperature creep resistant cast steel, Acta Metallurgica Slovaca, Special Issue, 1/2007, Kosice, s. 873 – 878.

 42. Kochmański P., Kochmańska A.: Structure and properties of low temperature gas nitrided 17-4PH stainless steel, Acta Metallurgica Slovaca, Special Issue, 1/2007, Kosice, s. 900 – 905.

 43. Kochmańska A., Kubicki J., KochmańskiP.: Wykorzystanie markerów do oceny powstawania powłok Al-Si wytwarzanych metodą zawiesinową, Inżynieria Materiałowa nr3, 2006, s. 445 – 448.

 44. Kochmańska A., Kubicki J., Kochmański P.: Protective Al–Si coatings obtained on high–temperature creep resistance cast steel, Kowno, 2005, Materials Science, Medziagotyra, Vol. 12, No. 2, 2006, 120 – 123.

 45. Kochmańska A.: Rozprawa Doktorska, Politechnika Szczecińska, 2006.

 46. Kochmańska A., Kubicki J., Kochmański P., Lenart S.: Wpływ parametrów wytwarzania na strukturę powłok ochronnych Al–Si otrzymanych metodą zawiesinową, Inżynieria Materiałowa, Nr 5, 2005, s. 728–730.

 47. Kubicki J., Kochmańska A.: Powłoki ochronne Al–Si otrzymywane metodą zawiesinową na staliwie żarowytrzymałym, Mat. Konf. Współpraca’05, AGH, Zakopane 2005, s. 119–124.

 48. Kochmańska A., Kochmański P.: Powłoki ochronne Al-Si otrzymywane metodą zawiesinową na staliwie żarowytrzymałym, XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2004, s. 363 - 368.

 49. Kochmańska A., Kubicki J.: Multilayer and multicomponent Al–Si coatings, Acta Metallurgica Slovaca, Special Issue, 1/2004, Kosice, s. 943 – 946.

 50. Kochmańska A., Kochmański P.: Struktura wielowarstwowych powłok aluminiowo-krzemowych, Eksploatacja i niezawodność, Nr 2 (18), 2003, s. 37-40.

 51. Kubicki J., Kochmańska A.: Struktura wielowarstwowych powłok Al-Si wytworzonych na powierzchni odlewu, Inżynieria Materiałowa, Nr 6, 2003, s. 684-687.

 52. Kubicki J., Kochmańska A.: Badania połączeń żeliwo-wtop stalowy w zbrojonych odlewach odpornych na ścieranie, Arch. Technol. Masz. i Autom., Nr 21, Poznań, 2001, s. 113-121.

 53. Kubicki J., Kochmańska A.: Wieloskładnikowe powłoki ochronne na staliwie żarowytrzymałym otrzymane metodą pasty, Arch. Odlew., PAN, Katowice, 2001, s. 206-211.

 54. Kubicki J, Lenart S., Kochmańska A: Struktura odlewniczych powłok Al-Si, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN, Oddz. Katowice, 2000, Rocznik 2, Nr 43, s. 303-310.